Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

1. Αυχενική ενδοσκοπική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή ή/και τρηματεκτομή

α. Πρόσθια

β. Οπίσθια

2. Θωρακική ενδοσκοπική δισκεκτομή

3. Οσφυική ενδοσκοπική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή ή/και τρηματεκτομή

α. Οπισθιοπλάγια ενδοσκοπική δισκεκτομη ή/και τρημακεκτομή

β. Οπίσθια ενδοσκοπική δισκεκτομή

γ. Οπίσθια ενδοσκοπική αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα

δ. Πρόσθια ενδοσκοπική δισκεκτομή