Δημοσιεύσεις

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

« Ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης»
(Λαπαροσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, Αθήνα 2003)

«Ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου»
(Η Παιδιατρική στην πράξη, Αθήνα 2003)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • Εκπαιδευτική ημερίδα νευροχειρουργών. Πανεπιστημιακή Ν/Χ Κλινική Τίρανα Αλβανίας (2007)
  • Εκπαιδευτικές ημερίδες χειροπρακτών και φυσιοθεραπευτών ECU (Βρυξέλες 2008)
  • Εκπαίδευση αναισθησιολόγων με εξειδίκευση στον πόνο.
    Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών (2008-2009)
  • Εκπαιδευτική ημερίδα (με θέμα την εκφυλιστική παθολογία της σπονδυλικής στήλης και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ) μετεκπαιδευτικά σεμινάρια αλγολογίας (Ιπποκράτειο νοσοκομείο 2009)